Varför är heliumflaskan så lätt? Skickade du mig en tom flaska?
Självklart gjorde vi inte det! Flaskan kan kännas tom för dig eftersom helium är lättare än luft, så du håller bara flaskans vikt i handen.

Jag skakade flaskan men hör ingenting i den, varför?
Det är bra eftersom helium är en gas, vilket betyder att det inte är flytande, så du kan inte höra att det "skvalpar"" inuti flaskan.

Jag slog på ventilen, men det kommer ingen gas ur flaskan! Varför inte?
Läs i första hand de bifogade instruktionerna noggrant. Det är mycket troligt att din heliumflaska har en kinkventil. Detta förhindrar helium från att fly när kranen är öppen. Först när du böjer gummiventilen (oftast svart) som du har dragit ballonghalsen över kan gasen rinna in i din ballong.


Obs: Alla cylindrar är testade och förseglade, så tomma cylindrar kan inte skickas i första hand.